~

Vens Kulturhus, 1.8 - 23.8 2020

Örjan Wikström och Mikael Kihlman, målningar och grafik