~

Vens Kulturhus, 31.7 – 22.8 2021

Örjan Wikström och Mikael Kihlman, målningar och grafik