~

Grafiska Sällskapet, Stockholm 23.2 - 13.3, 2013

Utsnitt, grafik 1988 - 2013
Mikael Kihlman - torrnål och mezzotint

Vernissage lördagen den 23.2. kl. 12-16

Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 118 20 Stockholm
tel: 08-643 88 04
Öppettider: tis-tor  12-18, fre-sön 12-16