~

Trade/ Gift/ Purchase: Artists Collect - Warren G. Flowers Gallery, Dawson College, Montreal, Kanada 5.2 – 21.3

Warren G. Art Flowers Gallery har glädjen att presentera Bytt/Fått/Inköpt/Konstnärers Samlingar: utvalda verk från personliga samlingar av lärare/konstnärer vid konstfakulteten, Dawson College Visual Arts. Var och ett av de över femtio verken i utställningen har en unik historia kopplat till sig. Tillsammans erbjuder de en inblick i en privat och personlig samling. Att samla konst får en annan innebörd för en som är utövande konstnär. För en del är det det personliga uttrycket hos en konstnär som har inspirerat det egna konstnärskapet, en del bygger sin samling genom samarbeten och genom att köpa konst, en del väljer att stödja nya unga konstnärer medan andra har ett mindre systematiskt tillvägagångssätt. Utställningen utforskar idén om den utövande konstnärens egna samlingar som innefattar dialoger, historiska dokument, forskning och andra motiv. Utställningen innehåller verk som spänner från 1800-talet fram till nutid.

 

Warren G. Flowers Gallery

Dawson College - 2nd Floor, G Wing

4001 de Maisonneuve Blvd, W

Montreal, QC  H3Z 3G4